Všetko ide HORE, my dlhodobo DOLE!

MATERSKÁ KAŠIČKA

O včelých produktoch sa zaslúžene tvrdí, že sú prírodnou lekárňou a priaznivo vplývajú na zdravie človeka. V priebehu posledných desaťročí začala z pomedzi všetkých produktov vyproduktovaných včelami, vystupovať do popredia najmä včelia materská kašička, ktorá má formu krémovej bielej látky. Tá je považovaná za jednu z najkoncentrovanejších výživných látok na Zemi. Stačí sa pozrieť na včely samotné: spočiatku sú všetky larvy kŕmené a vyživované kašickou, ale iba kráľovné požívajú kašičku počas ich celého larválneho vývoja. Vďaka tomu sa kráľovné dožívajú až niekoľkých rokov, zatiaľ čo včely robotníčky sa dožívajú iba pár týždňov.

Ako vzniká?  

Materská kašička je výlučkom párových žliaz mladých (5-15 dní) robotníckych včiel, ktoré ňou prikrmujú larvy ostatných včiel a najmä larvu kráľovnej. Táto tekutina je extrémne vzácna a preto sa hneď po odobratí z materských buniek zalieva medom, čím sa zabezpečuje jej konzervácia. Následne musí byť skladovaná mimo priamych slnečných lúčov, aby sa zabezpečilo akémukoľvek ďalšiemu procesu, ktorý by ju znehodnotil.

Liečebné účinky

- urýchľuje vylučovanie toxínov a pomáha znižovať hladinu stresu, či mu priamo zabraňovať,

- zlepšuje spánok pri preťažení organizmu,

- napomáha vykašliavaniu,

- pomáha pri ťažkostiach s trávením,

- podporuje hormonálnu rovnováhu,

- pôsobí antibakteriálne a protizápolovo,

- pomáha pri opakujúcich sa zápaloch horných dýchacích ciest, zvyšuje odolnosť organizmu proti vírusovým ochoreniam,

- znižuje hladinu cholesterolu a zlepšuje tvorbu krvi,

- zvyšuje sexuálny apetít (najmä ak je jeho zníženie zapríčinené zvýšeným stresom, alebo únavou), urýchľuje vznik a vývoj spermíí,

- u mužov pomáha na prostatu,

- pri kožných ochoreniach ako sú ekzémy, akné, či lupienka,

- ukázalo sa, že u detí lieči problémy s pomalým vývojom detí, nakoľko je určená na vývoj včiel v ich larviom štádiu,

- aplikáciou pleťových krémov s obsahom materskej kašičky sa spomaľuje starnutie pokožky a znižuje sa hĺbka vrások,

- masáž materskou kašičkou môže pomôcť pri spevnení poprsia po kojení aj pri pokročilom veku,

- je vynikajúcim zdrojom energie a na celý organizmus vplýva anti-age efektom.

Výskum

Vo väčšom rozsahu sa zaoberali výskumom materskej kašičky odborníci v Japonsku. Skupine 61 ľudí rozdelených na placebo skupinu a skupinu, ktorej podávali po dobu 6 mesiacov 100 ml denne materskej kašičky (placebo skupina dostávala 100ml inej tekutiny). Po 6 mesiacoch zistili, že skupina, ktorej podávali materskú kašičku mala neuveriteľne dobrý vplyv, napr. na krvotvorbu, zánik srdečných a dýchacích problémov, zvýšenie životných síl, u mužov zvýšenie sexuálnej aktivity, u žien upravenie niektorých menštruačných problémov a zlepšenie spánku a zníženie hladiny stresu. Celkovo teda materská kašička zvyšuje výkonnosť organizmu, čím prispieva k lepšej kvalite života.

Čo obsahuje?

Materská kašička pozostáva z vody, bielkovín, tukov, niekoľko druhov aminokyselín, glukózu, fruktózu, vitamíny A, B komplex, C, D, E, prvky medi, vápnika a železa.

Materskú kašičku možno užívať čistú priamo pod jazyk, kde sa nechá rozpustiť, alebo zamiešanú v mede či alkohole.

 

Dávkovanie materskej kašičky

Materská kašička nesmie prísť do styku s kovom, aby sa neznehodnotila. Najvhodnejšie je na jej užívanie použiť drevenú lyžičku alebo lyžicu z umelej hmoty. Užíva sa väčšinou hneď ráno, na lačno v množstve 0,5g – 1g. Vloží sa pod jazyk, kde sa nechá rozpustiť, kým sa zmieša so slinami a následne prehltne. Môže sa rozrobiť aj v našom mede. Najúčinejšia koncentrácia je jedno balenie materskej kašičky do 0,5 kg medu.

Najčastejšie sa užíva 20 dní s následnou mesačnou prestávkou, po ktorej sa môže začať užívať ďalšia dávka. Takto je vhodné materskú kašičku užívať 3-5x do roka. Skladuje sa v chladničke a po jej užití je vhondé aspoň pol hodinu nejesť.

Možné alergické reakcie

Užívanie materskej kašičky môže kvôli jej vysokej koncentrácii spôsobiť alergické reakcie, ktoré sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi:

  • ťažkosti s trávaním,
  • nadmerné svrbenie,
  • závraty či nevoľnosť,
  • žihľavka,
  • dýchacie ťažkosti.

V takýchto prípadoch je vhodné vyhľadať lekársku pomoc a okamžite ukončiť užívanie produktu.

Užívanie materskej kašičky zbavuje organizmuse toxínov, čo môže tiež spôsobiť vznik herpesov alebo iný prejav očisťovania organizmu.

Váš lekár pozná Váš zdravotný stav, preto je vhodná Vaša konzultácia s ním!

Zdravotné a výživové tvrdenia 

Podľa nariadenia EP a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na na našej webstránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ kupujúci požaduje presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny musí kupujúci pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom! 

Rady, informácie a recepty, ktoré sú uvedené na webstránke predávajúceho nenahrádzajú rady lekára. Sú len osobným odporúčaním predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávny výklad obsahu. Kupujúci má sám zodpovednosť za svoj zdravie. 

Všetky informácie na webstránke predávajúceho majú informačný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Predávajúci odporúča preto všetky zdravotné problémy kupujúceho konzultovať s jeho ošetrujúcim lekárom, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné a dojčiace ženy, malé deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami.

 Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3499288/