Všetko ide HORE, my dlhodobo DOLE!

Toto tajomstvo spočíva v tom aká energia sa nachádza v našich zariadeniach. Je to energia, ktorá sa denne vyskytuje v slnečnom žiarení, ale nie je možné ju rovnako získavať počas celého roku. Pre lepšie pochopenie toho prečo nám infrapanely môžu poskytovať tak veľa benefitov, je potrebné sa najskôr pozrieť na zrod života a následne na polohu planéty voči Slnku. 

Na počiatku bolo svetlo resp. Slnko a následne sa energii z neho muselo prispôsobiť všetko živé na zemskom povrchu. Slnečnú energiu využívajú najmä rastliny, ale posledné výskumy dokazujú, že určité vlnové dĺžky dokážu prijať v náš prospech aj ľudské bunky. Tá energia, ktorá prechádza cez atmosféru na zemský povrch sa meria v nanometroch.

Ako možeme vidieť na obrázku, nachádza sa tu plnospektrálne slnečné žiarenie. Na jednotlivé vlnové dĺžky sa dokázali v priebehu evolúcie prispôsobiť naše zmysly a orgány. Vľavo sa nachádza UV žiarenie, ktoré začína od 100 nm.  UVC ako jediné neprechádza cez našu atmosféru, UVB je pre nás veľmi dôležité, lebo si z neho tvorí naše telo vitamín D (nanešťastie k nám preniká toto žiarenie iba niekoľko mesiacov v roku) a UVA dokáže vo všeobecností zmeniť našu pokožku do hneda. Nasleduje viditeľné spektrum, ktoré dokážeme vnímať hlavne prostredníctvom nášho hlavného zmyslového orgánu – oka, vďaka receptorom na sietnici. Približne od 750 nm začína blízke infračervené žiarenie, ktoré nie je schopné naše oko takmer vôbec zachytiť. Každá z týchto vlnových dĺžok dokáže ovplyvniť náš vzhľad, zmysli, správanie, hormóny, výkon, zdravie atď., a zároveň má každá z nich inú schopnosť prenikať pod našu pokožku. Všetky zariadenia UR SOLIS obsahujú 820 až 880 nm a vrchol majú v 850 nm.

Na obrázku č. 2 vidíme, že najväčšiu schopnosť prenikať pod našu pokožku má blízke infračervené svetlo, ktoré sa ďalej delí na stredné a ďaleké. Infračervené sauny (3000 nm) a väčšina laserových zariadení pracujú s vlnovými dĺžkami nad 1000 nm kedy sa už daná schopnosť preniknúť najhlbšie stráca. Blízke Infračervené svetlo má ako jediné schopnosť prenikať aj cez naše kosti.

Vznik svetelnej terapie

Solárnu terapiu prvýkrát používali Egypťania a formy svetelnej terapie praktikovali aj starovekí Gréci, Číňania a Indovia. Tento fakt si rovnako uvedomovali aj vedci z NASA a preto sa pokúsili vyvinúť zariadenie, ktoré by mohli využívať aj kozmonauti na ich misiách vo vesmíre. Práve vďaka nim sa začal písať príbeh svetelnej terapie vytvorený človekom. Prvotne plánovali terapiu červeným svetlom používať na rast plodín pre kozmonautov, ale pri pravidelnom vystavovaní sa červenému svetlu zistili, že toto svetlo dokáže pozitívne vplývať aj na ľudský organizmus. Od tej doby vzniklo v tomto smere stovky vedeckých výskumov, ktoré potvrdili jeho efekt.

Obrázok je použitý zo stránky NASA, kde tvorí obsah článku, kedy sa využíva toto zariadenia pri liečbe rakoviny hrtanu, ako podporná terapia po chemoterapii pri tomto ochorení. zdroj: https://www.nasa.gov/topics/nasalife/features/heals.html.

V spojitosti s rakovinou dávame do pozornosti aj link na video, ktoré priamo súvisí s jej liečbou:
https://www.youtube.com/watch?v=3yuVw90AEhs&t=4s
V Japonsku bola už táto metódá schválená a jej účinok liečiť ukáže čas. Tieto informácie uvádzame z dôvodu poukázania na silu infračerveného svetla a to, že sa ním začína reálne zaoberať medicína, v spojitosti s tak zavážnym ochorením, ako je rakovina. Naším cieľom nie je ukázať vám a radiť aká liečba je ta správna a najlepšia.

Primárne je využívaná slnečná energia rastlinami, tie majú na tento proces organely nazývané chroloblasty, ktoré zohrávajú u nich podobnú funkciu.

Terapia červeným svetlom ovplyvňuje mitochondrie ku zvýšeniu produkcie hlavného zdroja energie nazývaného ATP: https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/pho.2007.2184

Moderný človek

V dnešnej dobe, ale nastáva u nás ľudí prevažne žijúcich v mestách značný problém. Odpojili sme sa od prírody a to vo viacerých smeroch. Jeden z nich hrá z pohľadu nášho zdravia a kvality prežívania veľmi podstatnú úlohu. Je to fakt, že sme sa celoročne stiahli do budov a to nie len v zimných mesiacoch, kedy je to prirodzené. Paradoxné však je, že najväčší výkon sa na nás kladie hlavne v tmavej časti roka a tu nastáva hlavný problém. Mitochondrie sú nadbytočne vyčerpávané a nedokážu napĺňať svoju funkciu. V bunke to laicky funguje tak, že keď v nej mitochondrie odumrú, odumiera spolu s nimi aj ona. Orgány, ktoré sú najviac využívané, majú aj najviac mitochondrií. Ak im však nedodávame dostatočnú výživu, aj v podobe slnečnej energie, odumierajú rýchlejšie. Ako to asi môže vyzerať s premenou energie v mitochondrii, ktorá sa vystavuje a ktorá sa nevystavuje slnečnému žiareniu je zobrazené na ďalšom obrázku.


mitochondria a jej využitie červeného a infračerveného svetla zo Slnka a infrapanelu UR SOLIS, tu vidíme ako vyzerá mitochondria, ktorá využíva pre svoj chod slenčnú energiu a tá, ktorá takú možnosť nemá, zdroj: https://www.genesisredlight.com/science

V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že viac ako 90% času trávime v interiéri. Bežný deň človeka žijúceho v meste vyzerá nasledovne: ráno sa zobudí a začne sa vystavovať vykastrovanému umelému osvetleniu, z domu odchádza do práce autom kde zaparkuje v podzemnej garáži alebo čo najbližšie k práci, v budove trávi väčšinu pracovného dňa – opäť pod umelých vykastrovaným svetlom, z práce odchádza buď domov, v prípade rodičov – detí odvezie na krúžky alebo sám ide cvičiť do fitnes centra, a vo všetkých prípadoch je opäť vystavený nedostatočnému umelému svetlu bez červenej a infračervenej zložky. Počas celého dňa sa zároveň vystavujeme obrazovkám počítačov alebo telefónov. V tomto príklade je opísaný ten najhorší scenár, ale pokiaľ žijete v meste, určite časť z neho nevedome napĺňate a niektoré štatistiky uvádzajú u nedostatku denného svetla až 95%.

Ako farebné spektrum majú umelé zdroje svetla

Čo by sme si však mali uvedomiť vďaka nasledovnému obrázku je, akým energiám sa denne vystavujeme. Preto uvádzame pre lepšiu predstavu aké spektrum majú najpoužívanejšie zdroje umelého svetla.

Obrázok iba potvrdzuje vyššie uvedené fakty o neplnospektrálnom (vykastrovanom) svetle z umelých zdrojov, s nedostatkom červenej a hlavne infračervenej zložky. Preto uvádzame v podobnom znázornení aj spektrum slnečného žiarenia.

Na obrázku je znázornené spektrum slenčného žiarenia podobne ako je tomu na obr. č. 1. Toto znázornenie a to aké farebné zloženie majú umelé zdroje svetla jasne poukazuje na rozdiel v chýbajúcej energii. To čo najviac chýba umelým zdrojom je červená a infračervená zložka. Keďže už sme si jasne ukázali, ako sú tieto dve energie nevyhnutné pre život na zemi, nie je potrebné viac vysvetľovať prečo sme sa rozhodli prísť na náš trh s vlastnou značkou zariadení, ktoré nám tento deficit doplňajú, a tak zlepšujú naše zdravie a kvalitu života.

Ako s nami súvisí obiehanie Zeme okolo Slnka?

Ich potreba sa znásobuje v tmavej časti roka, kedy sa Slovensko vďaka uhlu Zeme voči Slnku, nachádza v tzv. energickej nevýhode. Čo nám jasne znázorňuje aj obrázok.

Slnečná energia prichádzajúca k nám nemá rovnakú energiu počas celého roka a to platí aj o tej červenej a infračervenej. Vďaka uhlu, ktorý v zimných mesiacoch znevýhodňuje našu polohu, sa stiahne život pod zem (v prípade hmyzu ale aj niektorých živočíšnych druhov ako napr. medvede a ryby), stromy zhodia svoje listy a uvedú sa tiež do určitého stavu hibernácie, a my ľudia, ako najkomplexnejší druh na tejto planéte, zvýšime svoj výkon v pomyslením čo všetko musíme stihnúť do vianoc, a s príchodom nového roku si dávame väčšie ciele, ako v tom minulom s ich ideálnym začiatkom už po troch kráľoch.

Od počiatku po dnešok

Evolúcia je bohužiaľ primitívna a nemyslela na to, že sa raz dostaneme do technického pokroku, v ktorom sa dnes nachádzame. Nie je tomu tak dávno, kedy naši predkovia rovnako ako príroda zmiernili na zimu svoju aktivitu. Na základe všetkých tých umelých zdrojov energii, ktorým denne čelíme nie sú naše mitochondrie schopné podávať dlhodobo kvalitný výkon a preto je jedno z top riešení využitie infrapanelov. Ono možno vyznie trocha paradoxne, že v predchádzajúcich vetách píšeme o nevýhodách dnešnej technickej doby, ale nie je energia ako energia. Rovnako to platí aj v prípade Slnka. Veľakrát sa stretávame s názorom, že Slnko nás zabíja, a áno do určitej miery je to pravda. Môžeme to vidieť na obrázku č. 9, tam kde je ho až príliš je prevažne púšť, a kde je ho naopak najmenej je sami ľad. Týmto nehostinným podmienkam sa dokázalo prispôsobiť iba pár živočíšnych druhov. Náš druh pochádza z oblasti rovníka, kde vidíme zelené časti planéty, ktoré znamenajú prevládajúci život. Začali sme migrovať po planéte až po ovládnutí ohňa, ktorý rovnako obsahuje červenú a blízku infračervenú zložku.

zdroj: Hynek Medřicky

Preto je najlepšie voliť stratégiu rovnováhy alebo všetko s mierou. Ani na Slnku by sme nedokázali byť v lete celé dni a to ako dlho sa mu máme vystavovať je individuálne a rozhoduje o tom farba pokožky. Tá sa zmenila práve vďaka migrovaniu a keď prišli prví ľudia na sever (asi pred 40-50 tis. rokmi) prispôsobili sa tamojším podmienkam (nedostatku Slnka) ich receptory, ako farba očí a pokožky do bleda. To ako dlho dokážeme vydržať na Slnku nám povie práve sfarbenie pokožky, vďaka UV žiareniu. Keď už to začne páliť vyženie nás to prirodzene sa pred Slnkom schovať. A to sú presne tie dve hlavné príčiny starnutia pokožky UV žiarenia a mráz. UV žiarenie spôsobí, že bunky tvoria viac voľných radikálov, ktoré predstavujú pre naše telo určitý problém. Infrapanely však obsahujú energiu z opačného spektra, ktorá si dokáže s voľnými radikálmi poradiť. Tu sa možeme na chvílu vrátit na začiatok článku, kde poukazujeme na fakt, že každú energiu zo Slnka, dokáže naše telo prijať a pracovať s ňou.

Prečo sú infrapanely tak účinné a ako ich používať?

Zároveň treba poukázať aj na fakt prečo sú infrapanely tak účinné a na ako dlho je potrebné sa im vystaviť. NASA uvádza, že energia z infrapanelov (neobsahujú UV žiarenie), je 12x účinnejšia ako tá zo Slnka. No a výrobca ako aj väčšina dostupných štúdií odporúča 15 až 30 minút denne. Tento čas je závislí od veľkosti problému a aj veľkosti panelu. V prípade, že disponujeme najväčším, ktoré dokáže pokryť polku tela stačí nám 10 minút denne na osvietenú časť. Naše osobné skúsenosti to rovnako potvrdzujú. Maximálny čas je potrebné dodržať, inak môže prísť k opačnému efektu a to vyčerpávaniu mitochondrií. V prípade čerstvého zranenia pohybového aparátu je možné si čas rozdeliť počas dňa na 2×15 min alebo 3×10 min. Dôležité je nesvietiť si červenou zložkou (660 nm) po 19.00 v tmavej časti roku, tá totiž obsahuje 30 až 10 tisíc luxov (záleži od vašej vzdialenosti od panelu) a tak silná intenzita svetla dokáže večer narušiť náš cirkadiánny rytmus – spánok. Infrapanel má vždy možnosť zvoliť si červenú aj infračervenú zložku zvlášť, ideálne však používať počas celej časti dňa (pred 19.00) obe naraz. Keďže aj zo Slnka na nás dopadá vždy toto spektrum spoločne a nikdy nie zvlášť.

farebné spektrum infrapanelov, zdroj: výrobca

Záver

Slnko znamená život a nie je nepriateľom a zabijakom nás ľudí. Je však potrebné poznať čo všetko na nás z jeho energie pôsobí, a ako dlho nechať na seba túto energiu dopadať. Oblečenie slúži tiež ako určitá forma ochrany a preto je potrebné nechať pôsobiť infrapanely priamo na pokožku (vyzlečený). 

S akými problémami nám dokážu pomôcť zariadenia UR SOLIS sme už z časti uviedli v tomto príspevku, ale ich využitie na konkrétne časti tela vám budeme prinášať postupne. Všetky informácie, ktoré sme uviedli a budeme uvádzať v ďalších príspevkoch čerpáme z odborných alebo vedeckých zdrojov. Sami sa za odborníkov v určitých oblastiach ľudského tela považujeme, ale nikdy nebudeme schopní nadobudnúť informácie o každom orgáne a už vôbec nie porovnávať sa s ľuďmi, ktorí majú v určitej oblasti niekoľko násobne dlhšiu prax ako my. Preto sa budeme snažiť vždy nachádzať skôr spoluprácu s takýmito odborníkmi a prinášať vám nové poznatky.  Infrapanely dokážu napomáhať každému, ale je potrebné dbať na individualitu jedinca. Vždy bude rozhodovať vek a dôvod prečo ste zvolili využitie infrapanelu. V niektorých prípadoch ako závažná choroba alebo tehotenstvo, je potrebné zhodnotiť využitie infrapanelu, s tým kto vám dozoruje daný stav.