Všetko ide HORE, my dlhodobo DOLE!

Endokanabinoidný systém alebo ESC je komplexný systém bunkovej signalizácie, ktorý začiatkom 90. rokov identifikovali vedci skúmajúci veľmi známy kanabinoid THC. Kanabinoidy sú zlúčeniny nachádzajúce sa v rastline konope.

Odborníci sa stále snažia plne porozumieť ESC, ale zatiaľ vieme, že hrá úlohu pri regulácii celého radu funkcií a procesov vrátane:

 • spánku,
 • nálady,
 • chuti do jedla,
 • pamäti,
 • reprodukcii a plodnosti.

Endokanabinoidný systém existuje a je aktívny vo vašom tele, aj keď ste nikdy neboli v kontakte s rastlinou konope. 

Ako endokanabinoidný systém funguje?

Endokanabinoidný systém zahŕňa tri základné pojmy, a to:

 • endokanabinoidy, 
 • receptory a
 • enzýmy.

Endokanabinoidy

Endokanabinoidy alebo taktiež nazývané endogénne kanabinoidy, sú molekuly vyrábané vo Vašom tele. Sú podobné ako kanabinoidy, ale produkuje ich Vaše telo.

Vedci zatiaľ identifikovali dva základné a kľúčové endokanabinoidy:

 • anandamid (AEA)
 • 2-arachidonoylglyerol (2-AG)

Tieto endokanabinoidy pomáhajú udržiavať hladký chod všetkých vnútorných funkcií. Naše telo ich samo produkuje podľa potreby, takže je ťažké vedieť, aké sú typické úrovne pre jednotlivé typy.

Endokanabinoidné receptory

Endokanabinoidné receptory sa nachádzajú taktiež v tele a endokanabinoidy sa na ne viažu, aby signalizovali, že endokanabinoidný systém musí konať. Existujú dva hlavné endokanabinoidné receptory, a to:

 • CB1 receptory, ktoré sa väčšinou nachádzajú v centrálnej nervovej sústave a
 • CB2 receptory, ktoré sa väčšinou nachádzajú vo vašom periférnom nervovom systéme, najmä v imunitných bunkách.

Endokanabinoidy sa môžu viazať na ktorýkoľvek z týchto receptorov a účinky, ktoré vzniknú, závisia od toho, kde sa nachádza receptor a na ktorý endokanabinoid sa viaže. Napríklad endokanabinoidy môžu zacieliť receptory CB1 v miechovom nerve na zmiernenie bolesti. Iné sa môžu naviazať na receptor CB2 vo Vašich imunitných bunkách a signalizovať Vám tak, že telo zažíva zápal, ktorý je bežným znakom autoimunitných porúch (Benefity CBD oleja).

Enzýmy

Enzýmy sú zodpovedné za odbúravanie endokanabinoidov, po vykonaní svojej funkcie. Sú zdopovedné za dva hlavné enzýmy, a to:

 • amidhydroláza mastnej kyseliny, ktorá štiepi AEA a 
 • lipáza kyseliny monoacylglycerolovej, ktorá zvyčajne štiepi 2-AG.

Funkcie endokanabinoidného systému

Endokanabinoidný systém je komplikovaný a odborníci ešte neurčili presne ako funguje, ani všetky jeho potenciálne funkcie. Štúdia píše o prepojení endokanabinoidného systému s nasledujúcimi procesmi:

 • učenie a pamäť,
 • metabolizmus,
 • chronická bolesť,
 • zápal a iné reakcie imunitného systému,
 • chuť do jedla a trávenie,
 • spavosť,
 • stres,
 • funkcia kože a nervov, 
 • funkcia pečene,
 • funkcia reprodukčného systému,
 • rast kostí, 
 • tvorba svalov,
 • stres,
 • funkcia kardiovaskulárneho systému.

Všetky vyššie uvedené funkcie prispievajú k homeostáze, ktorá hovorí o stabilite Vášho vnútorného prostredia. Ak teda vonkajšia sila, ako napríklad bolesť alebo horúčka "vyhodí" z tela homeostázu a Váš endokanabinoidný systém sa spustí, aby pomohol telu vrátiť sa do svojho ideálneho prostredia. Odborníci sa domnievajú, že udržiavanie homeostázy je hlavnou úlohou endokanabinoidný systému.

Ako interaguje THC s endokanabinoidným systémom?

Tetrahydrokanabinoid (THC) je jedným z hlavných kanabinoidov, ktoré sa v konope nachádzajú a je to zlúčenina, po ktorej budete "high". 

THC interaguje vo Vašom tele s endokanabinoidným systémom tým, že sa viaže na receptory rovnako ako endokanabinoidy. Je to čiastočne účinné, pretože sa môže viazať na receptory CB1 a CB2. To mu umožňuje mať celý rad účinkov na Vaše telo a myseľ a niektoré sú žiadanejšie ako iné. Napríklad THC môže pomôcť pri znížení bolesti a stimulovať Vašu chuť do jedla, ale v niektorých prípadoch môže spôsobiť aj paranoju a úzkosť. Odborníci skúmajú v súčasnosti spôsoby výroby syntetických THC kanabinoidov, ktoré interagujú s endokanabinoidným systémom iba prospešnými spôsobmi.

Ako interaguje CBD s endokanabinoidný systém?

Druhý najznámejší kanabinoid v rastline konope je kanabidiol (CBD). Na rozdiel od THC, CBD nieje psychoaktívne a neostanete z neho "high". Odborníci si nie sú úplne istí, ako CBD interaguje s endokanabinoidným systémom, avšak vedia, že sa neviaže na receptory CB1 a CB2 tak, ako v prípade THC. Mnohí práveže veria, že to funguje tak, že zabráni rozkladu endokanabinoidov, a to im umožňuje mať väčší vplyv na naše telo. Iní zase veria, že CBD sa viaže na receptor, ktorý ešte nebol objavený. Zatiaľ čo podrobnosti o fungovaní endokanabinoidného systému sú stále predmetom diskusií, výskum naznačuje, že CBD môže pomôcť pri bolestiach, nevoľnostiach a iných problémoch súvisiacich s endokanabinoidným systémom.

Nedostatok endokanabinoidov?

Niektorí odborníci veria v téoriu známu ako klinický nedostatok endokanabinoidov (CECD). Táto teória hovorí, že nízke hladiny endokanabinoidov vo Vašom tele alebo dysfunkcia endokanabinoidného systému môžu prispieť k rozvoju určitých stavov. Článok z roku 2016 hovorí o viac ako 10 ročnom výskume v tejto oblasti a naznačuje, že teória by mohla vysvetliť, prečo sa u niektorých ľudí objavuje migréna, fibromyalgia a syndróm dráždivého čreva. Ak CECD v takýchto podmienkach zohráva akýkoľvek druh úlohy, zameranie sa na produkciu endokanabinoidného systému alebo endokanabinoidov by mohlo byť chýbajúcim kľúčom k liečbe, avšak aj v tejto oblasti chýba ďalší výskum.