Všetko ide HORE, my dlhodobo DOLE!

Prečo sme sa v Biopulz zamerali na full spektrum oleje, sme vysvetlili už tu. Prečo sme sa ale zamerali na CBN? To Vám vysvetlíme v tomto článku.

Čo je CBN?

Rovnako ako mnoho iných kanabinoidov, aj kanabinol alebo CBN je syntetizovaný z CBGA, kyslej formy CBG. Z CBGA rastlina syntetizuje THCA, následne z nej sa syntetizuje CBNA a nakoniec z toho pochádza CBN. Väčšina kanabinolu, ktorý sa v kanabise nachádza, však nepochádza z dekarboxylácie jeho kyslej formy, CBNA, ale naopak z degradácie THC.

Pozrime sa podrobne na to, ako sa tento proces deje:

Rastliny konope produkujú enzýmy (nazývané tiež syntázy), ktoré transformujú CBGA (prirodzene produkované konope) na najobľúbenejšie kanabinoidy, ako sú THCA, CBDA alebo CBCA. Dlhodobé vystavenie vzduchu (oxidácia) spôsobí, že sa z molekuly THCA stane CBNA. Ak je naopak kyslá forma kanabinolu (CBNA) vystavená pôsobeniu tepla alebo ultrafialového žiarenia, prevedie sa na CBN, aktívnu dekarboxylovanú formu zlúčeniny.

CBNA sa teda vyrába priamou degradáciou THCA, ktorého vzorec je veľmi podobný (C21H30O2). Pri zbere a skladovaní kanabisu sa molekuly THCA postupne odbúravajú (rýchlosť rozkladu bude závisieť od podmienok skladovania materiálu) a strácajú 4 atómy vodíka (presne tie, ktoré dávajú predponu „tetrahydro“), čím vznikajú obidva THC (nekyslá forma zlúčeniny) ako CBNA. V priebehu času (oxidácia, teplo) bude CBNA dekarboxylátovaná, takže množstvo CBN bude stúpať so starnutím materiálu, čím sa zvyšujú jeho sedatívne vlastnosti.

Veľká časť výskumu účinkov kanabinolu, najmä sedatívne, sa uskutočnila na hlodavcoch. Je veľmi málo štúdií, ale jedna, ktorá sa datuje do roku 1975 ukázala, že CBN zvyšuje sedatívne účinky THC u potkanov a myší. S CBN sa bežne spája útlm, pretože zostarnuté kvety majú oveľa viac CBN ako čerstvé kvety. Sedatívne účinky nemusia byť nevyhnutne produktom CBN; starší kanabis s CBN kanabinoidmi bude skôr sedatívny, pretože stratil aj monoterpenoidy s nižšou molekulovou hmotnosťou v prospech sedatívnejších seskviterpenoidov. Faktor sedácie je jedným z niekoľkých hlavných rozdielov pri porovnaní CBN vs. CBD, pretože druhý kanabinoid nevlastní také silné sedatívne účinky.

 Ako funguje CBN

Jedným z najcennejších aspektov konope je spôsob, akým jeho kanabinoidy ponúkajú rôzne mechanizmy účinku alebo cesty, cez ktoré vytvárajú účinok. V článku o CBD spomíname blahodarné účinky, pretože môžu aktivovať viac biologických dráh naraz. Môžu tiež vyvolať širšiu škálu účinkov prostredníctvom kanálov oddelených od receptorov CB1 a CB2.

CBN kanabinoid nebol skúmaný tak dôsledne ako CBD, THC alebo dokonca niektoré terpény. Ale keď sa začne väščie štúdium, dopyt po ďalších informáciách pravdepodobne odhalí celý profil účinkov CBN.

Spojenie medzi CBN a THC

Naše súčasné chápanie CBN ako hlavného kanabinoidu siaha až do štúdie z roku 1999, v ktorej Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) testoval stratu potencie kanabisu v priebehu času. Podľa štúdie obsah THC v testovanej vzorke kanabisu klesol po štyroch rokoch na polovicu pôvodnej potencie. Ďalej, keď THC oxidoval a rozptýlil sa, začal sa prevádzať na CBN. Štúdia tiež zistila, že v prvých dvoch rokoch nesprávneho skladovania došlo k najväčšej degradácii THC, čo viedlo k jasnej súvislosti medzi konverziou THC-CBN a zraniteľnosťou rastlín. 

Najjednoduchšie povedané, táto štúdia ukazuje, že THC sa časom degraduje na CBN, čo znamená, že kanabis bude s pribúdajúcim vekom typicky obohatený na CBN. Štúdia tiež odhaľuje, prečo kanabinoidy CBN a THC zdieľajú alternatívne mechanizmy účinku na receptory CB1 a CB2. Keď laboratórny výsledok ukazuje vysoký obsah CBN, znamená to, že kanabis výrazne zostarol. Ako štúdia UNODC dospela k záveru, „vzťah medzi pomerom koncentrácie CBN k THC a dobou skladovania ... by mohol slúžiť ako vodítko pri určovaní približného veku danej vzorky marihuany skladovanej pri izbovej teplote.“


Vlastnosti a účinky kanabinolu

CBN môže byť výsledkom degradácie THC, ale predstavuje aj nové cesty k skúmaniu užívania lekárskeho kanabisu. THC a CBD sa v posledných rokoch stali vysoko cenenými pre svoju terapeutickú všestrannosť. CBN, hoci je oveľa menej známy ako CBD alebo THC, sa tiež môže pochváliť pôsobivým zoznamom potenciálnych lekárskych použití. Aj keď hlavnou črtou CBN je jeho sedatívny účinok, ideálny na potlačenie spánkového apnoe, nespavosti alebo iných porúch spánku, tento kanabinoid má aj ďalšie terapeutické vlastnosti, ktoré by mohli byť užitočné pri liečbe širokého spektra chorôb a chorôb, pretože niekoľko štúdií uvádza, zobrazené:

Sedatívny účinok (podporuje spánok a zvyšuje dobu spánku)


CBN zostáva predovšetkým cenený ako silný pomocník pri spánku. Podľa analýzy od spoločnosti Steep Hill Labs je 5 mg CBN rovnako účinných ako 10 mg diazepamu, významného farmaceutického sedatíva. Ako liek proti nespavosti je CBN nielen silný, ale aj ľahko dostupný, napríklad na našom e-shope spolu s CBD, ktorých synergia zvyšuje daný účinok.

Zníženie bolesti (chronická bolesť, fibromyalgia atď.)


Okrem účinnosti ako pomocníka pri spánku bol CBN nedávno identifikovaný ako potenciálny liek proti bolesti. Ako už bolo spomenuté, CBN má odlišné mechanizmy pôsobenia ako CBD a THC. V skutočnosti sa ukázalo, že CBN produkuje iba približne 10% aktivity THC. Namiesto zmiernenia bolesti pomocou receptorov CB1 alebo CB2 uvoľňuje CBN peptidy zo senzorických nervov a aktivuje alternatívny nervový mechanizmus na dosiahnutie rovnakých cieľov. 
Štúdia z roku 2019 zistila, že CBN zmierňuje bolesť u potkanov a dospeli k záveru, že CBN môže byť schopný utíšiť bolesť u ľudí so stavmi ako je fibromyalgia.

Antibakteriálny účinok 

CBN je jedným z niekoľkých kanabinoidov s potenciálom bojovať proti baktériám. Štúdia ukázala, že pri testovaní na viacerých baktériách rezistentných na antibiotiká bol CBN vysoko efektívny a v budúcnosti sa môže ukázať ako životaschopná voľba na zníženie baktérií Staphyloccus aureus rezistentných na meticilín (MRSA).

Antikonvulzívny účinok (Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza, epilepsia, Tourettov syndróm atď.)

Štúdie, ktoré sa datujú do 70. rokov, identifikujú CBN ako účinnú liečbu proti kŕčovitým chorobám. Podobne ako CBD a THC má CBN potenciál znižovať záchvaty a epileptické príznaky. Pacienti by však mali byť upozornení, že antikonvulzívne vlastnosti CBN môžu byť účinnejšie v spojení s CBD a THC ako izolovaná zlúčenina. Preto Vám ponúkame náš jedinečný produkt - 10% CBD & 10% CBN Full spectrum oil 5ml.

Stimuluje chuť do jedla (chemoterapia, AIDS, poruchy chuti do jedla)


Okrem potenciálnych medicínskych použití, ktoré sú už pokryté, môže byť CBN účinným stimulantom chuti do jedla. Štúdia z roku 2012 zistila, že potkany, ktorým sa podával CBN, preukázali značné zvýšenie množstva aj dĺžky kŕmenia. Tieto objavy predstavujú možnosť použitia CBN ako netoxickej alternatívy stimulantov chuti do jedla THC.

Protizápalový účinok (ulcerózna kolitída)


Kanabinoidy môžu byť tiež účinné protizápalové lieky. CBN, aj keď nie je tak široko používaný na protizápalové účely ako CBD alebo THC, môže mať podobné schopnosti liečiť rôzne zápalové ochorenia. Štúdia z roku 2016 o kanabinoidoch ako nových protizápalových liekoch napríklad identifikovala CBN ako možnú liečbu zápalových porúch, ako je alergická astma. Výskum tiež ukázal, že CBN môže liečiť glaukóm znížením zápalu, ktorý spôsobuje vnútroočný tlak.

Znižuje vnútroočný tlak (glaukóm)


CBN môže byť užitočný aj pre ľudí trpiacich glaukómom. Jedna štúdia na králikoch zistila, že CBN (rovnako ako THC) znižuje vnútroočný tlak - najväčší rizikový faktor pre glaukóm. Výskum je stále v počiatočných štádiách a nepreukázalo sa, že CBN je lepší ako iné lieky na glaukóm. Je potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo, či by kanabinoidy mohli účinne nahradiť akúkoľvek tradičnú liečbu glaukómu.

Kontrola rastu kožných a kostných buniek (liečba popálenín, psoriázy atď.)


CBN zaškrtáva všetky obvyklé políčka liečivého kanabinoidu - tlmenie bolesti, protizápaly, stimulácia chuti do jedla atď. Môže však tiež stimulovať rast buniek kostnej drene. Zhromažďovaním a moduláciou kmeňových buniek môže byť CBN účinným kanabinoidom pri vytváraní kostného tkaniva a hojení zlomenín.

CBN ako také zatiaľ ešte nieje tak preskúmané ako CBD. Vieme, že CBD interaguje s určitými liekmi ako sú napríklad antidepresíva. Neviem však či to platí aj pre CBN. Ak užívate alebo trpíte niekorým z nasledujúcich problémov, je lepšie ak sa poradíte najprv so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ako vyskúšate CBN olej:

  • protirakovinové lieky,
  • antihistaminiká,
  • antiepileptiká,
  • lieky na krvný tlak, riedenie krvi,  cholesterol, na srdcový rytmus, 
  • imunodepresíva,
  • lieky proti bolesti a na prostatu.

Zatiaľ neexistujú žiadne vedľajšie účinky CBN ale neodporúča sa aby tehotné a dojčiace ženy užívali CBN. 

Všetky naše oleje obsahujú laboratórnu analýzu, ktorá je pod každým naším produktom, a tým pádom si môžete byť istí zložením.

„Všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke, ako aj informácie, ktoré sú prostredníctvom tejto webovej stránky poskytované, slúžia iba na vzdelávacie účely. Žiadna z informácií tu uvedených nie je určená ako náhrada lekárskej diagnózy a nemožno takú informáciu považovať za lekársku radu či odporúčanú liečbu. Táto webová stránka nepodporuje, neschvaľuje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívanie omamných či psychotropných látok či páchanie inej nezákonnej činnosti. Ďalšie informácie nájdete v našom Vyhlásení o zodpovednosti.“